Политика на испорака

Производите купени преку www.behealthy.mk ќе ви бидат испорачани преку нашите логистички партнери Карго Експрес и Брза Пратка.

Во согласност со условите за испорака на BeHealthy кон вредноста на нарачката се додаваат и трошоците за испорака, и тоа:

доколку адресата на испорака е на подрачјето на Република Македонија, нарачателот плаќа фиксен трошок за испорака во износ од 90,00 денари (со ДДВ) за нарачки до 1000 денари, и бесплатна испорака за нарачки над 1000 денари.